Ashta Lakshmi Sametha Sri Lakshmi Narayana Swamy Devasthanam

Slokas and stotras

Sudharsana Mala Gayathri Mantraha [to chant atleast 11 times]


Om Sahasrara Hoomphat
Om! Sreem! Hreem! Cleem!
Krishnaya Govindhaya Gopi Jana Vallabhaya
Paraya Parama Purushaya Paramathmane,
Para karma Manthra Yanthra Thanthra
Oushadha Asthra Sasthrani
Samhara Samhara Mruthyor Mochaya Mochaya
Om Namo Bhagavathe Maha Sudharsanaya
Deepthre Jwala Pareethaya
Sarvadhik Kshobhana Karaya Hoomphat
Parabrahmane Param Jyothise Namaha
Om Sudharsanaya Vidhmahe
Maha Jwalaya Dheemahee
Thanoo Chakraha Pracho Dhayath