Ashta Lakshmi Sametha Sri Lakshmi Narayana Swamy Devasthanam

Slokas and stotras

Akarshana Mantraha;

Om Hram Hram Hreem Hreem Cleem Cleem Cleem
Jambhaya Jambhaya Amukam Akarshaya Akarshaya Mama Vasyam
Jreem Jreem Kuru Kuru Namaha


Sri Lakshmi Prapthi Mantraha;

Om Sreem Hreem Cleem Hram Hram Sudharsana Chakra
Mama Gruhe Ashta Siddhim Kuru Kuru Iem Cleem Namaha


Dhanvanthari Mantraha;

Om Namo Bhagavathe Vaasudhevaya
Dhanvantharaye Amrutha Kalasa Hasthaya
Sarvaamaya Nivaranaya
Thrylokya Nadhaya Sree Maha Vishnave Namaha


Nrishma Mantraha;

Ugram Veeram Maha Vishnum
Jwalamtham Sarvatho Mukham
Nrishham Bheeshanam Badhram
Mruthyurmruthym Namamyaham